Цени за Медицински Прегледи при д-р Мими Великова в Cardio Fly Варна

Цени за Кардиологични прегледи

Видове кардиологични прегледи
Кардиологичен преглед + ЕКГ (електрокардиограма) 50 лв
Ехокардиография (ЕxoКГ с Доплер) 40 лв
Холтер 24h кръвно налягане 50 лв
Холтер ЕКГ 24h ЕКГ мониториране (ритъмни и проводни нарушения) 60 лв
Велоергометрия/ Велоергометричен тест 80 лв
Изготвяне на диетичен режим 30 лв
Кардио пакет: ЕКГ + ЕхоКГ+ Холтер 24ч. 130 лв

*Цените включват всички необходими за тях допълнителни консумативи (лепенки за електроди и батерии).

Цени за Авиаторски Прегледи

Видове авиаторски прегледи Клас 2 /LAPL/ Кабинен състав
Първоначален (първичен) преглед 450 лв 350 лв
Основен преглед 170 лв 150 лв
Разширен преглед 250 лв 250 лв
Видове авиаторски прегледи Клас 1 Ръководител полети
Основен преглед 170 лв 170 лв
Разширен преглед 250 лв 250 лв

*От цените могат да се приспадат някои от разходите за изследвания и прегледи извършени извън медицинския център.

Контакти

За повече информация и записване на час за преглед, моля обадете се на +359 876 192 021.