Цени за Медицински Прегледи при д-р Мими Великова в Cardio Fly Варна

Цени за Кардиологични прегледи

Видове кардиологични прегледи
Кардиологичен преглед 50 лв
Ехокардиография (с Доплер) 40 лв
Кардиологичен преглед с ехокардиография 70 лв
Холтер ЕКГ 24h (ритъмни и проводни нарушения) 50 лв
Холтер 24h кръвно налягане 40 лв
Велоергометричен тест 70 лв

*Цените включват всички необходими за тях допълнителни консумативи (лепенки за електроди и батерии).

Цени за Авиаторски Прегледи

Видове авиаторски прегледи Клас 2 /LAPL/ Кабинен състав
Първоначален преглед 440 лв 350 лв
Основен преглед 140 лв 130 лв
Разширен преглед 280 лв 200 лв
Видове авиаторски прегледи Клас 1
Основен преглед 150 лв
Разширен преглед 300 лв

*От цените могат да се приспадат някои от разходите за изследвания и прегледи извършени извън медицинския център.

Контакти

За повече информация и записване на час за преглед, моля обадете се на +359 876 192 021.