Холтер ЕКГ Мониториране

ЕКГ – Холтер мониториране е продължителен запис на сърдечна дейност за период от 24часа. Извършва се посредством малки електроди прикрепени към гърдите и свързни с портативно записващо устройство, което записва електрокардиограма в продължение на часове.

Това изследване показва всяка промяна на сърдечния ритъм, свързана с физическа или психическа активност или под въздействие на медикаменти.

Използва се за диагностициране вида на екстрасистолите – камерни или надкамерни и определяне на техния брой в денонощието с цел да се избере и назначи най-коректната терапия.

С Холтер ЕКГ могат да се запишат и възможни проводни нарушения, за да се разграничи тяхната степен – първа, втора или трета, синусови паузи и съответно да се избере най-коректното лечение.

Обичайната електрокардиограма продължава само секунди и по тази причина не може да запише много.

За 24 часа, в обичайната си домашна обстановка или в условията на стрес по време на работа, Холтер 24 часа дава много по-големи възможности за диагностика. Аналогично и по отношение на проводните нарушения включително и в нощните часове, когато и сърцето спи.

Защо се назначава изследване с Холтер ЕКГ за 24 часа:

  • откриване на периодично появяващи се аритмии или атрио-вентрикуларни блокове
  • фиксиране  моментите на сърдечна болка и кореспондиращи промени в електрическата активност на сърцето
  • проверяване на сърдечната активност след миокарден инфаркт
  • следене на сърдечната активност в случаите на поставен пейс-мейкър
  • определяне на ефекта от приеманите лекарства
  • откриване на причините за оплаквания и евентуални проблеми със сърдечната дейност

Холтер ЕКГ Мониториране във Варна

Зашишете своя час за холтер ЕКГ при доктор Мими Великова на телефон +359 876 192 021.