В медицински център Cardio Fly Варна, д-р Мими Великова извършва измерване на артериалното налягане с Холтер. Провеждането на Холтер АН е безболезнена, безопасна, неинвазивна процедура, която не крие никакви здравословни рискове.

Кога се назначава изследване с Холтер Артериално Налягане?

  • За диагностициране на артериална хипертония
  • С цел оценяване и оптимизиране ефективността на терапията с лекарства за артериална хипертония
  • При съмнение за скрита хипертония
  • При съмнение за хипертония на бялата престилка
  • При наличие на значителни вариации на артериалното налягане
  • При съмнения за спадане на артериалното налягане в определени периоди от деня
  • За оценяване стойностите на АН през нощта (необходимо при нарушения в съня, сънна апнея, наднормено тегло, диабет, ортостатична хипотония и др.)
  • За бременни с повишени стойности на артериалното налягане

Какво представлява Холтер АН?

Холтер Артериално НаляганеХолтер Артериално Налягане (АН) е малко преносимо устройство което измерва и записва стойностите на артериалното налягане през денонощието. Използва се за диагностициране на артериална хипертония и оптимизиране на настоящо и бъдещо лечение. Уредът предоставя възможност за многократно измерване на артериалното налягане извън болнична обстановка. Изследването с Холтер АН осигурява най-точното измерване на реалните стойности на артериалното налягане.

Подобно на Холтер ЕКГ, това устройство обикновено се носи за 24 часа. След това лекарят анализира стойностите на артериалното налягане за този период. Холтер АН позволява обхващане на активната част от денонощието, когато обикновено сме изложени на стрес, както и през нощта, а така също и в ранните сутрешни часове, през които често се получава по-значимо повишение на артериалното налягане.

Защо е необходимо?

Повечето случаи от практиката доказват, че измерените стойности на артериалното налягане в болница не отговарят с точност реалните. Този факт се дължи на естественото вътрешно притеснение от посещение в болница/лекарски кабинет, типично за всеки човек и известно още като „хипертония на бялата престилка“. То предизвиква повишаване на стойностите на артериалното налягане, в сравнение с тези извън лекарския кабинет, наричани още амбулаторни стойности на АН.

Преглед с Холтер АН във Варна

В Cardio Fly Варна можете да проведете медицинско изследване с Холтер АН. Уредът се поставя и сваля в лекарския кабинет, което елиминира необходимостта от постъпване в болнично заведение. През цялото време докато го носите (24ч.), Вие можете да вършите обичайните си ежедневни активности. За повече информация и запазване на час, моля обадете се на +359 876 192 021.