Ехокардиография

Eхокардиографията представлява изследване на сърцето с ултразвукови вълни, базирано върху различната способност на сърдечните структури да рефлектират тези вълни. То предстaвя в реално време структурата и функцията на сърцето, както и движението на кръвотока през сърдечните кухини и големите съдове.

Съвременните апарати са снабдени с Доплер диагностика, която спомага за оценка на силата, градиента и посоката на кръвния ток през сърцето и съдовете. Чрез Ехокардиографията и Доплер Ехокардиографията се получават образи на сърцето в реално време.

Изследването се използва за оценка на цялостната функция на лявата камера в това число движение на стената, хипертрофия на стената на камерата, фракция на изтласкване/скъсяване и други хемодинамични параметри.

Кога се назначава Ехокардиографско изследване:

 • Оценка на хемодинамиката на дясна камера и дясно предсърдие
 • Заболявния на клапния апарат и преценка на кръвотока през клапите градиент, скорост, посока
 • Наследствени сърдечни малформации и аномалии
 • Ендокардит и наличие на вегетации по клапния апарат
 • Перикардни изливи
 • Кардиомиопатии
 • За оценка на кръвния ток през сърцето артериите

Електрокардиограма /ЕКГ/

ЕлектрокардиограмаEКГ /електрокардиограма/ представлява запис на електрическата активност на сърцето. Всяко съкращение на сърцето е резултат на електрически импулс, който се образува от специални клетки. ЕКГ е безболезнен и неинвазивен метод за установяване на някои сърдечни заболявания като:

 • Нарушения на сърдeчния ритъм
 • Исхемична болест на сърцето (стеснение или запушване на артериите на сърцето)
 • Миокарден инфаркт в условия на спешност или преживян в миналото миокарден инфаркт
 • Сърдечни дефекти и нарушения във функцията на сърдечните клапи

Ако се оплаквате от прескачане на сърцето, това може да се регистрира на ЕКГ (която е запис само на няколко секунди от дейността на сърцето) в такива случаи се прилага Холтер за 24 часа.

Велоергометрия

Велоергометрията е вид стрес тест, оценяващ физическия капацитет и функционалното състояние на сърцето, белите дробове и мускулите в условия на постепенно повишаващо се физическо натоварване чрез въртене на педалите на неподвижно колело. Този тест задължително се провежда в кардиологичен кабинет под наблюдение на кардиолог. Индикациите за провеждане на велоергометрия се определят от специалист кардиолог след внимателна оценка на състоянието на пациента. По време на теста се провежда продължителен ЕКГ запис и перодично се измерва артериалното налягане.

Защо се прави?

Велоергометрията, още наречена стрес тест се провежда с цел:

 • Потвърждение на диагноза за Исхемична болест на сърцето
 • Oценка на сърдечната функция и физическия толеранс – степента, до която се понася физическо натоварване без поява на обективни промени и субективни оплаквания
 • Определяне на прогнозата след преживян миокарден инфаркт
 • Оценка на реакцията към лечение – медикаментозно, ангиопластика или стент
 • Оценка на аритмиите предизвикани от физическо натоварване

Как да се подготвите за велоергометричен тест?

За провеждането на успешен стрес тест е необходимо да преустановите приема на храни поне 2 часа преди изследването. Приемът на течности да бъде само под формата на вода. Облеклото трябва да бъде удобно и достатъчно широко, памучно и по възможност спортно. Носете удобни и леки обувки или можете да проведете теста бос/а.

Какво да очаквате от велоергометрията?

Тестът се провежда на специално колело с постепенно увеличаващо се съпротивление на действието през няколко минути. Трябва да се опитате да поддържате постоянна скорост. Целта е да се увеличи натоварването на сърцето и да се прецени физическия Ви капацитет. Преди изследването към гърдите се прикрепят ЕКГ електроди за провеждането на непрекъснато ЕКГ мониториране. Към ръката се прикрепя и апарат за кръвно налягане, като измерванията се правят преди всяка нова, по-висока стъпка на натоварване. През цялото време ще бъдете под стриктното наблюдение на доктор Мими Великова. Тя ще следи вашето състояние и как понасяте натоварването, как се чувствате и имате ли някакви оплаквания. В случай на болка, задух, световъртеж Вие трябва незабавно да я информирате.

Велоергометричният тест приключва когато е събрана достатъчна информация или когато сте достигнали физическия си капацитет. След края на теста, пациентът си почива в седнало или легнало положение, до нормализиране на сърдечната честота, кръвното налягане и общото състояние.

Противопоказания

Тестът не се препоръчва при:

 • Нестабилна ангина пекторис
 • Скорошен миокарден инфаркт
 • Тежка аритмия, хипертония или сърдечна недостатъчност

Велоергометрията не се препоръчва при трудноподвижни пациенти или такива с поставен пейсмейкър. Тестът може да бъде прекратен по преценка на кардиолога ако почувствате гръдна болка, световъртеж, задух или изтощение.

Резултати

Резултатите са готови веднага след теста. Доктор Мими Великова ще ги разчете и обсъди с Вас. В деня след теста е добре да си почивате и по възможност да избягвате активни физически натоварвания.

Запазете своя час за кардиологичен преглед във Варна

За запазване на час за преглед, моля обадете се на телефон +359 876 192 021.